Priser och utmärkelser

 

Priser och utmärkelser

”för att hon – precis som Elin Wägner – modigt verkat i och rapporterat från en patriarkal miljö där hennes arbete inte alltid bedömts som ”politiskt korrekt”. I sin bok Snäckans sång lyfter hon fram samma budskap som i Elin Wägners Väckarklocka då hon vädjar till världens kvinnor att genomskåda krigets mekanismer och tillsammans medverka till en fredligare värld för våra barn.” Anita Goldman: ”Jag skulle vilja utdela en väckarklocka till samtliga kvinnliga folkvalda i Sveriges riksdag, världens mest jämlika parlament, så att åtminstone en eller ett par skulle vakna upp och våga förespråka nedrustning av Sveriges så kallade ”försvar”. Det största – och enda reella – hotet mot Sveriges säkerhet är de många tickande miljökatastroferna i våra östra grannländer. Det är mot de ödesdigra konsekvenserna av havererade kärnkraftsverk som Ignalina, läckande kärnvapenförsedda u-båtar osv som vi borde försvara oss. En ”invasion” av miljöförstörare kan inte stoppas på gränsen av JAS-plan eller u-båtar. Vakna upp – Sveriges folkvalda kvinnor – och arbeta för en omdirigering av de väldiga resurserna som nu går till konventionellt försvar.”

Motiveringen till att Anita Goldman tilldelas priset år 2001 lyder: 

“Anita Goldman har som författare av flertalet böcker, som kolumnist i Aftonbladet och som enskild debattör enträget fört fram stark och tankeväckande kritik mot upprustning och krig. Inte minst har vi hört hennes röst i samband med den uppblossade konflikten mellan Israel och Palestina där Goldman trots egen erfarenhet av våldet i området alltid för fram och förespråkat fredlig konflikthantering.”

Prismotivering: Stort är Anita Goldmans mod. Och stort är hennes engagemang som ges uttryck i dagsjournalistik, essäistik och skönlitteratur. Anita Goldman är en självständig och ifrågasättande journalist som behärskar många områden i samtidens debatt. Hennes stil är överraskande och inte sällan provokativ; något som alls inte utesluter lyhördhet inför språkets subtila och lyriska kvaliteter.

Pris/Stipendium: Hederspris Konstområde: Litteratur Motivering: För ett självständigt författarskap som ger sig i kast med de allra svåraste moralfrågorna utan att vara moraliserande. I texterna finns författaren starkt närvarande på ett personligt vis – som kvinna, mor, judinna. Hennes skildringar av konflikter inom familjen, mellan könen eller i världspolitiken ger oss redskap att förstå det motsättningsfulla i tillvaron och förmåga att analysera ondskans väsen.

Sällskapet De Nio Särskilt pris 2006

Klas Östergren, prismotivation till Albert Bonniersstipendiet 2009 ”till författare som under det gångna året utkommit med ett nytt verk av litterär betydelse”

Anita Goldman är en i bästa mening oförsiktig författare. Hon bangar inte för svåra ämnen, riktigt obekväma frågor, konflikter som en slappare skribent gärna undviker för att de är oöverskådliga. Eller allmänt obehagliga. Som krigszoner.

Det handlar om snårig politik, svåra processer, sammansatta personligheter. Goldman skildrar detta med auktoritet och trovärdighet. Hon är själv på plats där ute i öknen och kommenterar sin egen fiktion. Ett konstgrepp som här verkar alldeles adekvat. Inför ett fenomen med sådana dimensioner och konsekvenser måste till och med dikten bli obekväm. Goldman väcker respekt, och – den skräck som gärna sover, inbäddad i friktionslösa fiktioner.

Juryns motivering:

Anita Goldman är en författare som aldrig kompromissar med sin övertygelse, som aldrig slutar ifrågasätta och som samtidigt, viktigt, aldrig fastnar i slentrian. Liksom hos Moa Martinson har det hos Goldman lett till synliggörande av ondskans olika framträdelseformer. Till detta kommer en obändig tro på enskilda, “goda” individers möjlighet att segra över omvärldens dumhet och vinningslystnad.

Det obrutna engagemanget för en bättre värld – som inte ser verklighetsförankring och högtflygande visioner som motsatta, utan snarare som förutsättningar för varandra – gör Anita Goldman till en skribent i Moa Martinsons fotspår.

2017 Natur & Kulturs särskilda stipendier premierar kvalificerat litterärt arbete

2018 Svenska Akademien , Gun och Olof Engqvists stipendium