STENARNAS DÖTTRAR

En israelisk soldat stenas till döds. En palestinsk skolflicka skjuts ihjäl. Det är händelser som rapporteras så gott som dagligen i Israel, Intifadans hemland. Men hur ser verkligheten ut bakom de braskande rubrikerna?

En varm skildring av förhållandet mellan mödrar och söner – en bok vars aktualitet ökat sedan den publicerades första gången 1991, och som stämmer till eftertanke. 1997 utkom hennes uppmärksammade bok Rita Rubenstein åker tunnelbana i den bästa av världar.

Stenarnas döttrar publicerades första gången 1991, och kom i en reviderad upplaga 1997 och i pocketupplaga år 2000. Boken utspelar sig vid tiden för den första intifadan, 1987-1988 och vi möter Mirjam och Shoshanna, två kvinnor med mycket olika bakgrund, två mödrar som ångestfyllt följer sina söner som är soldater i Israels armé. Men de följer också Abdul, palestiniern som tvingats fly hus och hem, och vars kamp förs vidare av hans sondotter. Deras söner och döttrar ärver sina föräldrars konflikt men blir till slut också dess offer. 

Till den nya upplagan har författaren skrivit ett efterord där hon bl a säger: “Det är inte fråga om optimism eller pessimism. Utan om att freden är nödvändig och att det ömsesidiga erkännandet är oåterkalleligt och att freden därför kommer till slut.”