I SJÄLEN ALLTID REN: SIGRID HJÉRTEN

Sigrid Hjerten betraktas sedan länge som en av de allra främsta i den generation svenska konstnärer som på 10 och 20 talen vallfärdade till Paris och studerade hos Matisse. Att hon utsattes för en rå och oförstående kritik av sin samtid är känt, liksom även att hon hamnade i skuggan när offentlighetens starka ljus lyste på hennes kontroversielle make Isaac Grünewald. Men kring hennes personliga historia har det alltid varit tyst. Anita Goldman för, med ett hittills oåtkomligt dokumentärt material som grund, en diskussion om kvinnliga konstnärers ställning vid modernismens genombrott, om vad Sigrids bilder berättar och om de krafter som tillintetgjorde en egensinnig och exceptionell kvinnas kreativitet.

Boken möttes av ett enormt medialt intresse och såldes i stora upplagor.

Flera teaterföreställningar om Sigrid Hjertén har skapats med det unika materialet i boken som grund.