EMMA GOLDMAN: DEN DANSANDE AGITATORN

Emma Goldman (1869-1940) kom som 17-åring till USA, där hon anslöt sig till den anarkistiska rörelsen. Som agitator blev hon sin tids kanske mest omtalade radikal i sociala, politiska och sexuella frågor. För henne var kampen för anarkismen intimt sammankopplad med kampen för kvinnans frigörelse. Hennes hävdande av känslans, sexualitetens och det personliga livets relevans för samhälleliga förändringar har” gjort henne till en viktig inspirationskälla för den nya kvinnorörelsen i USA.

“Den dansande agitatorn” innehåller några av Emma Goldmans viktigaste essäer samt utdrag ur hennes berömda självbiografi och ur hennes omfattande korrespondens. Urvalet koncentreras kring hennes konkreta ställningstaganden på tre områden: kvinnofrigörelsen, den auktoritära socialismen samt våldet som kampmetod. Emma Goldmans visioner hör fortfarande framtiden till, men de frågor hon diskuterade och den kamp hon förde är dagsaktuell.