DEN SISTA KVINNAN FRÅN UR

Romanen återberättar den bibliska historien om Abraham och Sara, men utifrån ett nytt kvinnligt perspektiv, där Sara och den värld hon kom ifrån, står i centrum. Det är en lyrisk men samtidigt kraftfull roman, som låter läsaren komma de bibliska människorna mycket nära. Den är också en av svensk litteraturs starkaste skildringar av ofrivillig barnlöshet. Boken har utkommit i olika ny- och pocketversioner och funnits i ttyck och till försäljning i över tjugo år.